#ramadan

THE WORLD CHANGES EVERY RAMADAN video

❤ Bismillahir rahmənir rahim ✔ Namaza əhəmiyyətsiz yanaşmağın nəticələri. 🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹 ✒“Həqiqətən, bizim şəfaətimiz namazı yüngül sayanlara yetişməz”. Namaza əhəmiyyət vermək Allahın böyük mükafatları ilə nəticələndiyi kimi, namaza diqqətsiz yanaşmaq da bir çox ilahi əzabları insanlara nazil edir. Qurani-kərimdə namaza əhəmiyyətsiz yanaşmaığın bəlaları haqqında olan bir neçə ayəni diqqətinizə çatdırırıq. 🔹️Namaz qlmamaq insanın dünya və axirət həyatını çətinləşdirir Allahı xatırlamaq, onu zikr etmək böyük səadətə səbəb olduğu kimi, Onu yaddan çıxartmaq, namaz və s. dini vacibatlara etinasız yanaşmaq da böyük ilahi əzabların nazil olmasına səbəb olur. Qurani-kərimdə oxuyuruq: “Hər kəs Mənim öyüd-nəsihətimdən (Qur’andan) üz döndərsə, güzəranı daralar (yaxud qəbir evində şiddətli əzaba düçar olar) və Biz qiyamət günü onu məhşərə kor olaraq gətirərik!”. (📖“Taha”, 124.) 🔸️Başqa bir ayədə Allah namazı yüngül sayanlara ağır xitab edərək buyurur: “Vay olsun namaz qılanların halına. O namaz qılanlar ki, namazlarına yüngül yanaşırlar”. (📖“Maun”, 4-5.) 🔹️“Qiyamət” surəsində isə namaza etinasız yanaşıb, tərk edənlər haqqında oxuyuruq: “(O gün deyirlər:) “İman gətirmədi və namaz qılmadı”. “Amma təkzib etdi və üz döndərdi”. “Sonra təkəbbürlə yeriyərək ailəsinə tərəf getdi”. Vay sənin halına, vay. Yenə də vay sənin halına, vay. İnsan öz başına buraxılacağınımı güman edir?” (📖“Qiyamət”, 31-36.) 🔸️Namaza yüngül yanaşmaq insanın məişətini darlaşdırdığı kimi, onu axirət səadətindən, Qiyamət günü Allaha qovuşmağından da məhrum edir. Rəsuli-əkrəm bu haqda (s) buyurur: “Namazını yüngül sayanlar məndən deyil. Allaha and olsun ki, belə bir şəxs mənim yanıma (Kovsər hovuzuna) gələ bilməz”. (📘“Mən la yəhzuruhul fəqih”, c. 1, səh.) 🔹️Əbu Bəsir deyir: “Mən Ümmü-Həmidənin yanına gedib İmam Cəfər Sadiqin (ə) dünyasını dəyişməsi münasibəti ilə ona başsağlığı verdim. Bu zaman onu ağlayan görüb mən də ağladım. Sonra dedi: (Dəvamı...👇) ❤°°°°°°°❤°°°°°°°❤°°°°°°°❤°°°°°°°❤ ☪ İslam dini haqqında digər dəqiq, lazımlı və marağlı məlumatlar üçün xaiş edirik səhifəmizə buyurun.✨🚶 👥 Başqalarınında bilməsinə vasitəçi olaq ⬇⬇⬇⬇⬇⬇ @ilahi_moizeler
❤ Bismillahir rahmənir rahim
✔ Namaza əhəmiyyətsiz yanaşmağın nəticələri.
🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹️🔸️🔹
✒“Həqiqətən, bizim şəfaətimiz namazı yüngül sayanlara yetişməz”.
Namaza əhəmiyyət vermək Allahın böyük mükafatları ilə nəticələndiyi kimi, namaza diqqətsiz yanaşmaq da bir çox ilahi əzabları insanlara nazil edir. Qurani-kərimdə namaza əhəmiyyətsiz yanaşmaığın bəlaları haqqında olan bir neçə ayəni diqqətinizə çatdırırıq.
🔹️Namaz qlmamaq insanın dünya və axirət həyatını çətinləşdirir
Allahı xatırlamaq, onu zikr etmək böyük səadətə səbəb olduğu kimi, Onu yaddan çıxartmaq, namaz və s. dini vacibatlara etinasız yanaşmaq da böyük ilahi əzabların nazil olmasına səbəb olur. Qurani-kərimdə oxuyuruq:
“Hər kəs Mənim öyüd-nəsihətimdən (Qur’andan) üz döndərsə, güzəranı daralar (yaxud qəbir evində şiddətli əzaba düçar olar) və Biz qiyamət günü onu məhşərə kor olaraq gətirərik!”. (📖“Taha”, 124.)
🔸️Başqa bir ayədə Allah namazı yüngül sayanlara ağır xitab edərək buyurur:
“Vay olsun namaz qılanların halına. O namaz qılanlar ki, namazlarına yüngül yanaşırlar”. (📖“Maun”, 4-5.)
🔹️“Qiyamət” surəsində isə namaza etinasız yanaşıb, tərk edənlər haqqında oxuyuruq:
“(O gün deyirlər:) “İman gətirmədi və namaz qılmadı”. “Amma təkzib etdi və üz döndərdi”. “Sonra təkəbbürlə yeriyərək ailəsinə tərəf getdi”. Vay sənin halına, vay. Yenə də vay sənin halına, vay. İnsan öz başına buraxılacağınımı güman edir?” (📖“Qiyamət”, 31-36.)
🔸️Namaza yüngül yanaşmaq insanın məişətini darlaşdırdığı kimi, onu axirət səadətindən, Qiyamət günü Allaha qovuşmağından da məhrum edir. Rəsuli-əkrəm bu haqda (s) buyurur:
“Namazını yüngül sayanlar məndən deyil. Allaha and olsun ki, belə bir şəxs mənim yanıma (Kovsər hovuzuna) gələ bilməz”. (📘“Mən la yəhzuruhul fəqih”, c. 1, səh.)
🔹️Əbu Bəsir deyir: “Mən Ümmü-Həmidənin yanına gedib İmam Cəfər Sadiqin (ə) dünyasını dəyişməsi münasibəti ilə ona başsağlığı verdim. Bu zaman onu ağlayan görüb mən də ağladım. Sonra dedi: (Dəvamı...👇)
❤°°°°°°°❤°°°°°°°❤°°°°°°°❤°°°°°°°❤
☪ İslam dini haqqında digər dəqiq, lazımlı və marağlı məlumatlar üçün xaiş edirik səhifəmizə buyurun.✨🚶
👥 Başqalarınında bilməsinə vasitəçi olaq
⬇⬇⬇⬇⬇⬇
@ilahi_moizeler
❤ Bismillahir rahmənir rahim ✔ Namazdan əvvəl azan və iqamə deməyin fəlsəfəsi... 🌴📢▫▫▫👐🌴📢▫▫▫👐🌴 ✨Namazdan əvvəl oxunan azan və iqamənin çox böyük əhəmiyyəti vardır. 📝Fəzl ibni Şazan İmam Rzadan (ə) nəql edir ki, buyurub: "İnsanlar ona görə azan deməyə əmr olunublar ki, çox sayda hikmət və səbəbləri vardır. O cümlədən unudanlar üçün bir yada salma, qafillər üçün ayıltmadır. O kəslər ki, namazın vaxtını bilmir, ya da başqa işlə məşğuldurlar, namaz vaxtı ilə tanış olarlar. 🌺 📢Azan oxuyan azan vasitəsilə insanları İlahi ibadətə tərəf səsləyər, onları İlahi pərəstişə təşviq edər. Tövhidi etiraf edərək, iman və İslamını aşkar edər, unudanlar üçün namazın vaxtının çatdığını elan edər. Azan ona görə təkbirlə başlayıb, "Lə İləhə İlləllah” ilə sona çatır ki, Allah Təala istəyir ki, hər bir iş Onun adı ilə başlayıb, Onu adı ilə sona çatsın. Təkbirdə Allahın adı əvvəldə gələr və "Lə İləhə İlləllah” da isə sonda. 📢Azanın hər bir hissəsi ona görə iki dəfə təkrar olunur ki, eşidənlərin qulağında təkrar edilsin. Əgər birinci dəfə qəflət edibsə, ikinci dəfə qəflət etməsin. Təkbir ona görə dörd dəfə deyilir ki, azan gözlənilmədən başlayır. Ondan əvvəl elə bir kəlam yoxdur ki, eşidəni agah etsin. Ona görə də bu təkbirlər insanları sonrakı kəlamları eşitmək üçün hazırlayar. Təkbirdən sonra şəhadətlər gələr. İmanın ilk mərhələsi Allahın tövhidinə etiraf etməkdir. İkinci mərhələsi isə Peyğəmbərin (s) risalətini etiraf etməkdir. Allaha və Peyğəmbərinə (s) itaət etmək - imanın əslidir. Bu şəhadətlər də iki dəfə təkrar edilər. Hüquqda da iki şahid tələb olunar. O zaman ki, bəndə Allahın tövhidinə və Peyğəmbərin (s) risalətinə şəhadət verər, bütün imanlarına etiraf edər, çünki imanın əsası Allaha və Peyğəmbərinə (s) etiraf etməkdir. Şəhadətlərdən sonra isə namaz qılmağa dəvət edilir. Çünki azanın əsl hədəfi namaza dəvət etməkdir. Azan Allahın adı ilə də sona çatır. Necə ki, əvvəli də Allahın adı ilə olmuşdu”. 🌹 ✏İsmayil Cəfi İmam Baqirdən (ə) nəql edir ki, (Dəvamı...👇) ❤°°°°°°°❤°°°°°°°❤°°°°°°°❤°°°°°°°❤ ☪ İslam dini haqqında digər dəqiq, lazımlı və marağlı məlumatlar üçün xaiş edirik səhifəmizə buyurun.✨🚶 👥 Başqalarınında bilməsinə vasitəçi olaq ⬇⬇⬇⬇⬇⬇ @ilahi_moizeler
❤ Bismillahir rahmənir rahim
✔ Namazdan əvvəl azan və iqamə deməyin fəlsəfəsi...
🌴📢▫▫▫👐🌴📢▫▫▫👐🌴
✨Namazdan əvvəl oxunan azan və iqamənin çox böyük əhəmiyyəti vardır.
📝Fəzl ibni Şazan İmam Rzadan (ə) nəql edir ki, buyurub: "İnsanlar ona görə azan deməyə əmr olunublar ki, çox sayda hikmət və səbəbləri vardır. O cümlədən unudanlar üçün bir yada salma, qafillər üçün ayıltmadır. O kəslər ki, namazın vaxtını bilmir, ya da başqa işlə məşğuldurlar, namaz vaxtı ilə tanış olarlar.
🌺
📢Azan oxuyan azan vasitəsilə insanları İlahi ibadətə tərəf səsləyər, onları İlahi pərəstişə təşviq edər. Tövhidi etiraf edərək, iman və İslamını aşkar edər, unudanlar üçün namazın vaxtının çatdığını elan edər.
Azan ona görə təkbirlə başlayıb, "Lə İləhə İlləllah” ilə sona çatır ki, Allah Təala istəyir ki, hər bir iş Onun adı ilə başlayıb, Onu adı ilə sona çatsın. Təkbirdə Allahın adı əvvəldə gələr və "Lə İləhə İlləllah” da isə sonda.
📢Azanın hər bir hissəsi ona görə iki dəfə təkrar olunur ki, eşidənlərin qulağında təkrar edilsin. Əgər birinci dəfə qəflət edibsə, ikinci dəfə qəflət etməsin.
Təkbir ona görə dörd dəfə deyilir ki, azan gözlənilmədən başlayır. Ondan əvvəl elə bir kəlam yoxdur ki, eşidəni agah etsin. Ona görə də bu təkbirlər insanları sonrakı kəlamları eşitmək üçün hazırlayar.
Təkbirdən sonra şəhadətlər gələr. İmanın ilk mərhələsi Allahın tövhidinə etiraf etməkdir. İkinci mərhələsi isə Peyğəmbərin (s) risalətini etiraf etməkdir. Allaha və Peyğəmbərinə (s) itaət etmək - imanın əslidir. Bu şəhadətlər də iki dəfə təkrar edilər. Hüquqda da iki şahid tələb olunar. O zaman ki, bəndə Allahın tövhidinə və Peyğəmbərin (s) risalətinə şəhadət verər, bütün imanlarına etiraf edər, çünki imanın əsası Allaha və Peyğəmbərinə (s) etiraf etməkdir.
Şəhadətlərdən sonra isə namaz qılmağa dəvət edilir. Çünki azanın əsl hədəfi namaza dəvət etməkdir. Azan Allahın adı ilə də sona çatır. Necə ki, əvvəli də Allahın adı ilə olmuşdu”.
🌹
✏İsmayil Cəfi İmam Baqirdən (ə) nəql edir ki, (Dəvamı...👇)
❤°°°°°°°❤°°°°°°°❤°°°°°°°❤°°°°°°°❤
☪ İslam dini haqqında digər dəqiq, lazımlı və marağlı məlumatlar üçün xaiş edirik səhifəmizə buyurun.✨🚶
👥 Başqalarınında bilməsinə vasitəçi olaq
⬇⬇⬇⬇⬇⬇
@ilahi_moizeler
Mukena Azizah Abu Mukena Azizah Bahan : Semi Sutra Velvet Polos Paket : Tas + Mukena (atasan-bawahan) Detail : Tas : ukuran 30 cm x 25 cm x 10 cm Gagang pegangan kaku, terdiri dari bulatan2 Mukena : Atasan :Panjang depan 120 cm, panjang belakang 130 cm Bawahan :Panjang 110 cm, lebar 60 cm Harga : 256,500 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenaazizah #azizahabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
Mukena Azizah Abu
Mukena Azizah
Bahan : Semi Sutra Velvet Polos
Paket : Tas + Mukena (atasan-bawahan)
Detail :
Tas : ukuran 30 cm x 25 cm x 10 cm
Gagang pegangan kaku, terdiri dari bulatan2
Mukena :
Atasan :Panjang depan 120 cm, panjang belakang 130 cm
Bawahan :Panjang 110 cm, lebar 60 cm
Harga : 256,500
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenaazizah
#azizahabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
‏اللهُم سُقيا فرَح ، تُبلّل جفاف أعمَاقي☕🌸.
#photography #photooftheday #photographer #photoshop #photooftheday #photogenic #photogrid #photo #travel #goodmorning #goodnight #night #istanbul #turkey #yanbu #coffee #food #london #paris #güzel #popcorn #world #ksa #korea #ramadan #yanbu #rain #ينبع #الباحه
‏جنّه قطُوفها دانيه لنا ولمن اخذتهم اليك ياالله🌺🍃. #photography #photooftheday #photographer #photoshop #photooftheday #photogenic #photogrid #photo #travel #goodmorning #goodnight #night #istanbul #turkey #yanbu #coffee #food #london #paris #güzel #popcorn #world #ksa #korea #ramadan #yanbu #rain #ينبع #الباحه
‏جنّه قطُوفها دانيه لنا ولمن اخذتهم اليك ياالله🌺🍃.
#photography #photooftheday #photographer #photoshop #photooftheday #photogenic #photogrid #photo #travel #goodmorning #goodnight #night #istanbul #turkey #yanbu #coffee #food #london #paris #güzel #popcorn #world #ksa #korea #ramadan #yanbu #rain #ينبع #الباحه
#اردوشاعری کے لیے فولو کریں 
#اردو_ادب 
#urdupoetry #nfaklines
#nfak #عشق_لازوال
#instaurdu #urdu #urduadab #ramadan #ramadan2018 #ramadhan #ramazan #urdushayari #urdupoetrylovers #urdulines #urduposts #علامہ_اقبال #اقوال #bolnews #urdu #urdusadpoetry #urdupoetrypage #urdupoetrylovers #urduadab #urduposts❤ #lovepoetry #urdusadpoetry #ghalib #iqbal #ibneinsha
#urducalligraphy
#instagram #makkah #follow #hijabi#muslimreflections #subhanallah #jilbab #life #instagood #dawah #ramadan #arabic #islamicpost #ummah #islamicreminders #hijabfashion #hajj #muslimart #ameen #s #alhamdulillah #loveislam #thobe #robe #hijabstyles #caftan #hijabstore #azanwatches #muslimhijab #organic
MUKENA KIPAS MUTIARA ABU BAHAN : SEMI SUTRA PAKET : TAS + MUKENA (ATASAN-BAWAHAN) UKURAN : DEWASA STANDAR (KURANG LEBIH 115 CM - 120 CM) Harga : 256,500 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenakipas #kipasmutiara #mutiaraabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA KIPAS MUTIARA ABU
BAHAN : SEMI SUTRA
PAKET : TAS + MUKENA (ATASAN-BAWAHAN)
UKURAN : DEWASA STANDAR (KURANG LEBIH 115 CM - 120 CM)
Harga : 256,500
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenakipas
#kipasmutiara
#mutiaraabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
#islom #islam #islomnuricom #quran #muslim #muslims #maşaallah #allahuakbar  #Uzbekistan #uzbekiston  #uzb  #ixlos.media #ixlos_org #toshkent #tashkent #muslimah #subhanAllah #mashaallah #amin #hayo_uz #alhamdulillah #hijab #niqab #ramadan #subhanallah #inshaallah
#indonesia #Seoul #tokyo #japan #usa
Fatima, an Afghan refugee mother, holds her five-month-old daughter Elahne at their shelter in a camp near Belgrade, Serbia. Fatima's image was part of my story Don't Forget to follow us @muslims.unity @muslims.unity @muslins.unity Share with your friends and family let them take benefit from you and follow  @muslims.unity  to keep us motivated by Your love to get everyday something beneficial for you 😊 And please give us shout-outs! ✔ . . #Allah #rasoolallah  #jannah #ramadan #peace #practice #instaislam #muftiismailmenk #muslimworld#islami #quran #islamicquotes #hadithoftheday#islamicreminders #learnislam #motivationalquotes#prophetmuhammadﷺ #nature #hijab #assalamalaikumw #indonesianmuslim #mashaallah #pakistan #pakistani #deen #deensquad #quranquotes #nigeria #bahrain #dubaimuslim
Fatima, an Afghan refugee mother, holds her five-month-old daughter Elahne at their shelter in a camp near Belgrade, Serbia. Fatima's image was part of my story

Don't Forget to follow us 
@muslims.unity
@muslims.unity
@muslins.unity
Share with your friends and family let them take benefit from you and follow  @muslims.unity  to keep us motivated by Your love to get everyday something beneficial for you 😊
And please give us shout-outs! ✔
. .
#Allah #rasoolallah  #jannah #ramadan #peace #practice #instaislam #muftiismailmenk #muslimworld#islami #quran #islamicquotes #hadithoftheday#islamicreminders #learnislam #motivationalquotes#prophetmuhammadﷺ #nature #hijab #assalamalaikumw
#indonesianmuslim #mashaallah

#pakistan #pakistani 
#deen #deensquad #quranquotes #nigeria #bahrain #dubaimuslim
MUKENA VELVET CHANEL ABU Mukena Channel bahan = Velvet Polos (satin silk) Berat = 0.65kg Ukuran = - Atasan (depan 134cm, belakang 137cm) - Bawahan (panjang 115cm, lebar 66cm) - Panjang Renda tile kurang lebih 21cm - Tile dihiasi manik-manik - Tas Menggunakan seleting dihiasi swarovski Harga : 256,500 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenavelvet #velvetchanel #chanelabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA VELVET CHANEL ABU
Mukena Channel
bahan = Velvet Polos (satin silk)
Berat = 0.65kg
Ukuran = - Atasan (depan 134cm, belakang 137cm)
- Bawahan (panjang 115cm, lebar 66cm)
- Panjang Renda tile kurang lebih 21cm
- Tile dihiasi manik-manik
- Tas Menggunakan seleting dihiasi swarovski
Harga : 256,500
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenavelvet
#velvetchanel
#chanelabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA VELVET NAZWA ABU Mukena Velvet Nazwa Bahan : Semi Sutra Velvet Berat 0.75 Kg Ukuran Mukena : atasan : depan 115cm, belakang 135cm bawahan : panjang 115cm, lebar 70cm Tas : 25cm X 25cm Harga : 256,500 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenavelvet #velvetnazwa #nazwaabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA VELVET NAZWA ABU
Mukena Velvet Nazwa
Bahan : Semi Sutra Velvet
Berat 0.75 Kg
Ukuran Mukena :
 atasan : depan 115cm, belakang 135cm
 bawahan : panjang 115cm, lebar 70cm
 Tas : 25cm X 25cm
Harga : 256,500
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenavelvet
#velvetnazwa
#nazwaabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
Org kata feels makan @saltedeggflakesbycpj ni lain mcm.. Korang kene la cuba ya.. Utk order hubungi : 0122284666 Salted Egg Cornflakes by CPJ #saltedeggflakesbyCPJ #saltedeggcornflakes #saltedegg #cornflakes #flakes #malay #makanan #sayajual #malaysia #kualalumpur #ampang #tamanmelawati #wangsamaju #subang #shahalam #cheras #lokalah #entreprenuer #igkl #asia #makanfest #malayfood #kuihraya #raya #ramadan #puasa #tempahan #wedding
Org kata feels makan @saltedeggflakesbycpj ni lain mcm..
Korang kene la cuba ya.. Utk order hubungi : 0122284666 
Salted Egg Cornflakes by CPJ #saltedeggflakesbyCPJ #saltedeggcornflakes #saltedegg #cornflakes #flakes #malay #makanan #sayajual #malaysia #kualalumpur #ampang #tamanmelawati #wangsamaju #subang #shahalam #cheras #lokalah #entreprenuer #igkl #asia #makanfest #malayfood #kuihraya #raya #ramadan #puasa #tempahan #wedding
On Set.. 🎬📽
#shooting #night_shooting #هوجان
#رمضان2019 #24hrs_working 
#framework #film_making #making #series #Ramadan
Terima kasih ..tau tau rasa je.. Utk order hubungi : 0122284666 Salted Egg Cornflakes by CPJ #saltedeggflakesbyCPJ #saltedeggcornflakes #saltedegg #cornflakes #flakes #malay #makanan #sayajual #malaysia #kualalumpur #ampang #tamanmelawati #wangsamaju #subang #shahalam #cheras #lokalah #entreprenuer #igkl #asia #makanfest #malayfood #kuihraya #raya #ramadan #puasa #tempahan #wedding
Terima kasih ..tau tau rasa je.. Utk order hubungi : 0122284666 
Salted Egg Cornflakes by CPJ #saltedeggflakesbyCPJ #saltedeggcornflakes #saltedegg #cornflakes #flakes #malay #makanan #sayajual #malaysia #kualalumpur #ampang #tamanmelawati #wangsamaju #subang #shahalam #cheras #lokalah #entreprenuer #igkl #asia #makanfest #malayfood #kuihraya #raya #ramadan #puasa #tempahan #wedding
MUKENA AFIFAH ABU MUKENA AFIFAH Bahan : Baby Silk Set : Mukena (atasan, bawahan) + Tas Atasan : Panjang depan 135cm, belakang 135cm bawahan : Panjang 120cm, Lebar 70cm Berat 800 gram Note : Bahan halus dan lembut, Penutup Tas menggunakan Resleting Harga : 249,750 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenaafifah #afifahabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA AFIFAH ABU
MUKENA AFIFAH 
Bahan : Baby Silk 
Set : Mukena (atasan, bawahan) + Tas 
Atasan : Panjang depan 135cm, belakang 135cm
bawahan : Panjang 120cm, Lebar 70cm
Berat 800 gram
Note : Bahan halus dan lembut, Penutup Tas menggunakan Resleting
Harga : 249,750
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenaafifah
#afifahabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
Bisnis Transaksi itu memang sangat menggiurkan. . Hampir setiap belanja ke mini market pasti di tawarkan Mau sekalian Isi pulsanya Mba / Mas ㅤ Itulah salah satu alasan kenpa PayTren di dirikan ㅤ Konsultasi & bimbingan Aktivasi bisnis Syariah Ust. Yusuf Mansur hubungi: Wita noviyanti 📲WA : 082298520444 . Semoga Allah Memudahkan semua urusan kita... Jangan lupa sholawat nya yaaa... . ۞اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞ . #instagood #indonesia #hijrah #TeamSuccessPayTren #quotes #kuran #subhanallah #islami #jannah #hijabers #prayer #islamquotes #instaislam #ramadan #witanoviyanti #inspiration #pray #islamicquote #din #fasting #islamicpost #ramzan #saudiarabia #islamdaily #umrah #religion #testimonipaytrenwita #alhamdulillah #karbala #photography
Bisnis Transaksi itu memang sangat menggiurkan.
.
Hampir setiap belanja ke mini market pasti di tawarkan
Mau sekalian Isi pulsanya Mba / Mas
ㅤ
Itulah salah satu alasan kenpa PayTren di dirikan
ㅤ
Konsultasi & bimbingan Aktivasi bisnis Syariah Ust. Yusuf Mansur hubungi:

Wita noviyanti
📲WA : 082298520444
.
Semoga Allah Memudahkan semua urusan kita...
Jangan lupa sholawat nya yaaa...
.
۞اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞ . 
#instagood #indonesia #hijrah #TeamSuccessPayTren #quotes #kuran #subhanallah #islami #jannah #hijabers #prayer #islamquotes #instaislam #ramadan #witanoviyanti #inspiration #pray #islamicquote #din #fasting #islamicpost #ramzan #saudiarabia #islamdaily #umrah #religion #testimonipaytrenwita #alhamdulillah #karbala #photography
Bisnis Transaksi itu memang sangat menggiurkan. . Hampir setiap belanja ke mini market pasti di tawarkan Mau sekalian Isi pulsanya Mba / Mas ㅤ Itulah salah satu alasan kenpa PayTren di dirikan ㅤ Konsultasi & bimbingan Aktivasi bisnis Syariah Ust. Yusuf Mansur hubungi: Wita noviyanti 📲WA : 082298520444 . Semoga Allah Memudahkan semua urusan kita... Jangan lupa sholawat nya yaaa... . ۞اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞ . #instagood #indonesia #hijrah #TeamSuccessPayTren #quotes #kuran #subhanallah #islami #jannah #hijabers #prayer #islamquotes #instaislam #ramadan #witanoviyanti #inspiration #pray #islamicquote #din #fasting #islamicpost #ramzan #saudiarabia #islamdaily #umrah #religion #testimonipaytrenwita #alhamdulillah #karbala #photography
Bisnis Transaksi itu memang sangat menggiurkan.
.
Hampir setiap belanja ke mini market pasti di tawarkan
Mau sekalian Isi pulsanya Mba / Mas
ㅤ
Itulah salah satu alasan kenpa PayTren di dirikan
ㅤ
Konsultasi & bimbingan Aktivasi bisnis Syariah Ust. Yusuf Mansur hubungi:

Wita noviyanti
📲WA : 082298520444
.
Semoga Allah Memudahkan semua urusan kita...
Jangan lupa sholawat nya yaaa...
.
۞اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞ . 
#instagood #indonesia #hijrah #TeamSuccessPayTren #quotes #kuran #subhanallah #islami #jannah #hijabers #prayer #islamquotes #instaislam #ramadan #witanoviyanti #inspiration #pray #islamicquote #din #fasting #islamicpost #ramzan #saudiarabia #islamdaily #umrah #religion #testimonipaytrenwita #alhamdulillah #karbala #photography
Bisnis Transaksi itu memang sangat menggiurkan. . Hampir setiap belanja ke mini market pasti di tawarkan Mau sekalian Isi pulsanya Mba / Mas ㅤ Itulah salah satu alasan kenpa PayTren di dirikan ㅤ Konsultasi & bimbingan Aktivasi bisnis Syariah Ust. Yusuf Mansur hubungi: Wita noviyanti 📲WA : 082298520444 . Semoga Allah Memudahkan semua urusan kita... Jangan lupa sholawat nya yaaa... . ۞اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞ . #instagood #indonesia #hijrah #TeamSuccessPayTren #quotes #kuran #subhanallah #islami #jannah #hijabers #prayer #islamquotes #instaislam #ramadan #witanoviyanti #inspiration #pray #islamicquote #din #fasting #islamicpost #ramzan #saudiarabia #islamdaily #umrah #religion #testimonipaytrenwita #alhamdulillah #karbala #photography
Bisnis Transaksi itu memang sangat menggiurkan.
.
Hampir setiap belanja ke mini market pasti di tawarkan
Mau sekalian Isi pulsanya Mba / Mas
ㅤ
Itulah salah satu alasan kenpa PayTren di dirikan
ㅤ
Konsultasi & bimbingan Aktivasi bisnis Syariah Ust. Yusuf Mansur hubungi:

Wita noviyanti
📲WA : 082298520444
.
Semoga Allah Memudahkan semua urusan kita...
Jangan lupa sholawat nya yaaa...
.
۞اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞ . 
#instagood #indonesia #hijrah #TeamSuccessPayTren #quotes #kuran #subhanallah #islami #jannah #hijabers #prayer #islamquotes #instaislam #ramadan #witanoviyanti #inspiration #pray #islamicquote #din #fasting #islamicpost #ramzan #saudiarabia #islamdaily #umrah #religion #testimonipaytrenwita #alhamdulillah #karbala #photography
Terima kasih @shafizisa Nak rasa je katanya apa yg viral sgt.. Sekali rasa terus terkesima Utk order hubungi : 0122284666 Salted Egg Cornflakes by CPJ #saltedeggflakesbyCPJ #saltedeggcornflakes #saltedegg #cornflakes #flakes #malay #makanan #sayajual #malaysia #kualalumpur #ampang #tamanmelawati #wangsamaju #subang #shahalam #cheras #lokalah #entreprenuer #igkl #asia #makanfest #malayfood #kuihraya #raya #ramadan #puasa #tempahan #wedding
Terima kasih @shafizisa 
Nak rasa je katanya apa yg viral sgt..
Sekali rasa terus terkesima

Utk order hubungi : 0122284666 
Salted Egg Cornflakes by CPJ #saltedeggflakesbyCPJ #saltedeggcornflakes #saltedegg #cornflakes #flakes #malay #makanan #sayajual #malaysia #kualalumpur #ampang #tamanmelawati #wangsamaju #subang #shahalam #cheras #lokalah #entreprenuer #igkl #asia #makanfest #malayfood #kuihraya #raya #ramadan #puasa #tempahan #wedding
Thank You Yaya.. Utk order hubungi : 0122284666 Salted Egg Cornflakes by CPJ #saltedeggflakesbyCPJ #saltedeggcornflakes #saltedegg #cornflakes #flakes #malay #makanan #sayajual #malaysia #kualalumpur #ampang #tamanmelawati #wangsamaju #subang #shahalam #cheras #lokalah #entreprenuer #igkl #asia #makanfest #malayfood #kuihraya #raya #ramadan #puasa #tempahan #wedding
Thank You Yaya.. Utk order hubungi : 0122284666 Salted Egg Cornflakes by CPJ #saltedeggflakesbyCPJ #saltedeggcornflakes #saltedegg #cornflakes #flakes #malay #makanan #sayajual #malaysia #kualalumpur #ampang #tamanmelawati #wangsamaju #subang #shahalam #cheras #lokalah #entreprenuer #igkl #asia #makanfest #malayfood #kuihraya #raya #ramadan #puasa #tempahan #wedding
MUKENA PERMATA JASMINE ABU Mukena Permata Jasmine Bahan : Semi Sutra Doff Set : Mukena (atasan, bawahan) + Tas Detail : - Bahan adem dan halus, pada bagian Renda dihiasi permata - pegangan tas terbuat dari plastik / kayu (tergantung stock yg ada) UKURAN : tas : 15 cm x 30 cm atasan : depan 110 cm, sampai ke ujung runcing 130 cm belakang : 120 cm, sampai ujung runcing 140 cm bawahan : 110 cm Harga : 243,000 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenapermata #permatajasmine #jasmineabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA PERMATA JASMINE ABU
Mukena Permata Jasmine
Bahan : Semi Sutra Doff
Set : Mukena (atasan, bawahan) + Tas
Detail : - Bahan adem dan halus, pada bagian Renda dihiasi permata
- pegangan tas terbuat dari plastik / kayu (tergantung stock yg ada)
UKURAN : 
tas : 15 cm x 30 cm
atasan :
depan 110 cm, sampai ke ujung runcing 130 cm
belakang : 120 cm, sampai ujung runcing 140 cm
bawahan : 110 cm
Harga : 243,000
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenapermata
#permatajasmine
#jasmineabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
Оставляйте в комментариях хотя бы точку. С целью распространить видео ☝️ _______________________ 👉Ставьте лайки♥️♥️♥️ 👉@ islam-akbar-👈 _________________________________________ по возможности отмечайте нас❤❤❤ ════════ Follow me 👉Подпишись ⬇⬇⬇ 👉@ islam-akbar-👈 #знания#лекции #проповеди #медиа #media #видео #Коран #рамадан #ramadan #ислам #иман #ихсан #сунна #хадис #медицина  #цели#фаджр #Мухаммад #муслим #мусульманин #арабский #медина #религия #дагестан #чечня #кавказ #россия #мск #москва#мама
Оставляйте в комментариях хотя бы точку. С целью распространить видео ☝️ _______________________
👉Ставьте лайки♥️♥️♥️
👉@ islam-akbar-👈
_________________________________________
по возможности отмечайте нас❤❤❤
════════
Follow me
👉Подпишись ⬇⬇⬇
👉@ islam-akbar-👈 #знания#лекции #проповеди #медиа #media #видео #Коран #рамадан #ramadan #ислам #иман #ихсан #сунна #хадис #медицина  #цели#фаджр #Мухаммад #муслим #мусульманин #арабский #медина #религия #дагестан #чечня #кавказ #россия #мск #москва#мама
SELAMAT PAGI .. Utk order hubungi : 0122284666 Salted Egg Cornflakes by CPJ #saltedeggflakesbyCPJ #saltedeggcornflakes #saltedegg #cornflakes #flakes #malay #makanan #sayajual #malaysia #kualalumpur #ampang #tamanmelawati #wangsamaju #subang #shahalam #cheras #lokalah #entreprenuer #igkl #asia #makanfest #malayfood #kuihraya #raya #ramadan #puasa #tempahan #wedding
SELAMAT PAGI .. Utk order hubungi : 0122284666
Salted Egg Cornflakes by CPJ #saltedeggflakesbyCPJ #saltedeggcornflakes #saltedegg #cornflakes #flakes #malay #makanan #sayajual #malaysia #kualalumpur #ampang #tamanmelawati #wangsamaju #subang #shahalam #cheras #lokalah #entreprenuer #igkl #asia #makanfest #malayfood #kuihraya #raya #ramadan #puasa #tempahan #wedding
#ramadan
#ramadan
MUKENA PERMATA JASMINE PUTIH-ABU Mukena Permata Jasmine Bahan : Semi Sutra Doff Set : Mukena (atasan, bawahan) + Tas Detail : - Bahan adem dan halus, pada bagian Renda dihiasi permata - pegangan tas terbuat dari plastik / kayu (tergantung stock yg ada) UKURAN : tas : 15 cm x 30 cm atasan : depan 110 cm, sampai ke ujung runcing 130 cm belakang : 120 cm, sampai ujung runcing 140 cm bawahan : 110 cm Harga : 243,000 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenapermata #permatajasmine #jasmineputih #putihabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA PERMATA JASMINE PUTIH-ABU
Mukena Permata Jasmine
Bahan : Semi Sutra Doff
Set : Mukena (atasan, bawahan) + Tas
Detail : - Bahan adem dan halus, pada bagian Renda dihiasi permata
- pegangan tas terbuat dari plastik / kayu (tergantung stock yg ada)
UKURAN : 
tas : 15 cm x 30 cm
atasan :
depan 110 cm, sampai ke ujung runcing 130 cm
belakang : 120 cm, sampai ujung runcing 140 cm
bawahan : 110 cm
Harga : 243,000
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenapermata
#permatajasmine
#jasmineputih
#putihabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA DEWASA TERUSAN PRADA ABU Mukena Prada Terusan berat : 700 gram bahan : sutra paris Harga : 236,250 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenadewasa #dewasaterusan #terusanprada #pradaabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA DEWASA TERUSAN PRADA ABU
Mukena Prada Terusan 
berat : 700 gram
bahan : sutra paris
Harga : 236,250
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenadewasa
#dewasaterusan
#terusanprada
#pradaabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
Hazrat Abdullah Bin Umar(R.A.) said, "It is a must to ensure that the wage of a worker is given to him/her before his/her sweat due to his/her hard work dries up." Which in simple words means that the workers must be given their wages on time without any sort of delay. #islamic #islam #muslim #allah #islamicquotes #quran #sunnah #muslimah #ramadan #hijab #allahuakbar #dua #deen #jannah #makkah #ahmadjuneja #love #prayer #muhammad #hadith #instaislam #pray #hijabi #urdu #prophet #Allah #subhanallah #ummah #madina #bhfyp
Hazrat Abdullah Bin Umar(R.A.) said, "It is a must to ensure that the wage of a worker is given to him/her before his/her sweat due to his/her hard work dries up." Which in simple words means that the workers must be given their wages on time without any sort of delay.

#islamic #islam #muslim #allah #islamicquotes #quran #sunnah #muslimah #ramadan #hijab #allahuakbar #dua #deen #jannah #makkah #ahmadjuneja #love #prayer #muhammad #hadith #instaislam #pray #hijabi #urdu #prophet #Allah #subhanallah #ummah #madina #bhfyp
MUKENA DEWASA BORDIR NABILA ABU MUKENA BORDIR NABILA BAHAN : ROSELLA BERAT :670 Gram Ukuran : PANJANG DEPAN : 108 CM PANJANG BELAKANG : 129 CM PANJANG BAWAHAN : 118 CM Harga : 236,250 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenadewasa #dewasabordir #bordirnabila #nabilaabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA DEWASA BORDIR NABILA ABU
MUKENA BORDIR NABILA 
BAHAN : ROSELLA 
BERAT :670 Gram
Ukuran :
PANJANG DEPAN : 108 CM
PANJANG BELAKANG : 129 CM
PANJANG BAWAHAN : 118 CM
Harga : 236,250
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenadewasa
#dewasabordir
#bordirnabila
#nabilaabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA KHADIJAH RENDA ABU MUKENA KHADIJAH RENDA ABU BAHAN : BABY SILK ( BAHAN ADEM ) PANJANG DEPAN : 125 CM PANJANG BELAKANG : 130 CM PANJANG ROK : 112 CM LINGKAR ROK : 70 CM Harga : 236,250 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenakhadijah #khadijahrenda #rendaabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA KHADIJAH RENDA ABU
MUKENA KHADIJAH RENDA ABU
BAHAN : BABY SILK
( BAHAN ADEM )
PANJANG DEPAN : 125 CM
PANJANG BELAKANG : 130 CM
PANJANG ROK : 112 CM
LINGKAR ROK : 70 CM
Harga : 236,250
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenakhadijah
#khadijahrenda
#rendaabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
Подписывайтесь @islamkiz ↗-✅ Отмечайте друзей 👥-✅ Ставьте лайки 💚-✅ . ⏩«Указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его». (Муслим) ⏪ #islamkiz#муфтиятрд#ислам#дагестан#чечня#ингушетия#татарстан#казахстан#медина#мечеть#мусульманка#махачкала#кизилюрт#хасавюрт#грозный#избербаш#каспийск#дербент#жизнь#мир#урок#помощь#islam#muslim#makkah#medina#буйнакск#dubai#ramadan
Подписывайтесь @islamkiz ↗-✅
Отмечайте друзей 👥-✅
Ставьте лайки 💚-✅
.
⏩«Указавшему на благое полагается такая же награда, как и совершившему его». (Муслим) ⏪

#islamkiz#муфтиятрд#ислам#дагестан#чечня#ингушетия#татарстан#казахстан#медина#мечеть#мусульманка#махачкала#кизилюрт#хасавюрт#грозный#избербаш#каспийск#дербент#жизнь#мир#урок#помощь#islam#muslim#makkah#medina#буйнакск#dubai#ramadan
MUKENA DEWASA BSY FINCA ABU MUKENA BSY FINCA TAS DOMPET PAKET : TAS DOMPET + MUKENA (ATASAN-BAWAHAN) BAHAN : BSY BERAT : 0.65 KG DETAIL : -PANJANG MUKENA ATASAN BAWAHAN MASING2 KURANG LEBIH 110 CM (DALAM KEADAAN TIDAK DIPAKAI) -TAS : BAHAN PANDAN UKURAN 32 CM X 18 CM PENUTUP : MAGNET DETAIL KAIN : - BSY adalah singkatan dari bi shrinkage yarn. bahan ini terbuat dari dua jenis poliester filamen yang mempunyai tingkat ke susutan yang berbeda sehingga menghasilkan bahan dengan karakteristik: - mirip katun tapi agak licin, lebih "jatuh" dan tidak kaku - halus - tidak panas - tidak mudah kusut - warna lebih awet - non katun. non sutra Harga : 222,750 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenadewasa #dewasabsy #bsyfinca #fincaabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA DEWASA BSY FINCA ABU
MUKENA BSY FINCA TAS DOMPET
PAKET : TAS DOMPET + MUKENA (ATASAN-BAWAHAN)
BAHAN : BSY
BERAT : 0.65 KG
DETAIL :
-PANJANG MUKENA ATASAN BAWAHAN MASING2 KURANG LEBIH 110 CM (DALAM KEADAAN TIDAK DIPAKAI)
-TAS : BAHAN PANDAN
UKURAN 32 CM X 18 CM
PENUTUP : MAGNET
DETAIL KAIN :
- BSY adalah singkatan dari bi shrinkage yarn. 
bahan ini terbuat dari dua jenis poliester filamen yang mempunyai tingkat ke susutan yang berbeda sehingga menghasilkan bahan dengan karakteristik:
- mirip katun tapi agak licin, lebih "jatuh" dan tidak kaku
- halus
- tidak panas
- tidak mudah kusut
- warna lebih awet
- non katun. non sutra
Harga : 222,750
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenadewasa
#dewasabsy
#bsyfinca
#fincaabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
💙..! . Assalamo'alikum wa rahmatul lahi wa barkatuhu!!! Share this post wid ur family n frdz as it will motivate me to do more. Feel free to take all my post, no need to credit. Jazak Allah hu khairan kaseera😁 Follow me @striving_for_akhirah_01 @m_ibrahim.0 .. #islamic #islam #muslim #allah #islamicquotes #quran #sunnah #ramadan #dua #allahuakbar #deen #jannah #makkah #prayer #love #muhammad #urdu #hadith #instaislam #pray  #prophet #ummah #dakwah #salah #subhanallah #bhfyp #love
💙..!
.
Assalamo'alikum wa rahmatul lahi wa barkatuhu!!! Share this post wid ur family n frdz as it will motivate me to do more. Feel free to take all my post, no need to credit.
Jazak Allah hu khairan kaseera😁
Follow me @striving_for_akhirah_01
 @m_ibrahim.0
..
#islamic #islam #muslim #allah #islamicquotes #quran #sunnah #ramadan #dua #allahuakbar #deen #jannah #makkah #prayer #love #muhammad #urdu #hadith #instaislam #pray  #prophet #ummah #dakwah #salah #subhanallah #bhfyp #love
MUKENA DEWASA BELA VISTA ABU MUKENA BELA VISTA BAHAN ROSEELA BERAT : 650 GRAM PANG DEPAN : 125 CM PANJANG BELAKANG : 130 CM PANJANG BAWAHAN : 112CM Harga : 222,750 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenadewasa #dewasabela #belavista #vistaabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA DEWASA BELA VISTA ABU
MUKENA BELA VISTA
BAHAN ROSEELA
BERAT : 650 GRAM
PANG DEPAN : 125 CM
PANJANG BELAKANG : 130 CM
PANJANG BAWAHAN : 112CM
Harga : 222,750
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenadewasa
#dewasabela
#belavista
#vistaabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA BSY MEDINA ABU MUKENA MEDINA BAHAN : ROSELLA BERAT : 700 Gram PANJANG DEPAN : 123CM PANJANG BELAKANG : 135CM PANJANG BAWAHAN : 117CM TAS : 25X35 Harga : 202,500 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenabsy #bsymedina #medinaabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA BSY MEDINA ABU
MUKENA MEDINA 
BAHAN : ROSELLA
BERAT : 700 Gram
PANJANG DEPAN : 123CM
PANJANG BELAKANG : 135CM
PANJANG BAWAHAN : 117CM
TAS : 25X35
Harga : 202,500
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenabsy
#bsymedina
#medinaabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA DEWASA MARIKO ABU BAHAN : ROSELLA BERAT : 700 Gram PANJANG DEPAN : 123CM PANJANG BELAKANG : 135CM PANJANG BAWAHAN : 117CM TAS : 25X35 Harga : 202,500 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenadewasa #dewasamariko #marikoabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA DEWASA MARIKO ABU
BAHAN : ROSELLA
BERAT : 700 Gram
PANJANG DEPAN : 123CM
PANJANG BELAKANG : 135CM
PANJANG BAWAHAN : 117CM
TAS : 25X35
Harga : 202,500
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenadewasa
#dewasamariko
#marikoabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
B el zabt 🤦‍♂️😂😂 #insta4like #instamood #instacrazy #instapic #instafun #instalike #instagram #instagood #instasize #instalife #instadream #dream #instado3a2 #instaquran #hope #quran #smile #happy #god #ramadan #aallah #Following #Followme
MUKENA SUSUN TANJUNG ABU BAHAN : SEMI SUTRA PAKET : TAS + MUKENA (ATASAN-BAWAHAN) UKURAN : MASING2 ATASAN-BAWAHAN KURANG LEBIH 110- 115 CM DETAIL : - TERDAPAT MOTIF BUNGA PADA DASAR KAIN - PEGANGAN TAS TERBUAT DARI PLASTIK Harga : 202,500 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenasusun #susuntanjung #tanjungabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA SUSUN TANJUNG ABU
BAHAN : SEMI SUTRA
PAKET : TAS + MUKENA (ATASAN-BAWAHAN)
UKURAN : MASING2 ATASAN-BAWAHAN KURANG LEBIH 110- 115 CM
DETAIL :
- TERDAPAT MOTIF BUNGA PADA DASAR KAIN
- PEGANGAN TAS TERBUAT DARI PLASTIK
Harga : 202,500
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenasusun
#susuntanjung
#tanjungabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA DEWASA MAWADAH ABU BAHAN : SEMI SUTRA SET : MUKENA (ATASAN + BAWAHAN) + TAS DETAIL UKURAN : ATASAN (DEPAN) : 120 CM ATASAN (BELAKANG) : 130 CM BAWAHAN (PANJANG) 110 CM BAWAHAN (LEBAR) : 65 CM TAS : 30 CM X 25 CM X 5 CM PEGANGAN TAS BAHAN PLASTIK Harga : 202,500 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenadewasa #dewasamawadah #mawadahabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA DEWASA MAWADAH ABU
BAHAN : SEMI SUTRA
SET : MUKENA (ATASAN + BAWAHAN) + TAS
DETAIL UKURAN :
ATASAN (DEPAN) : 120 CM
ATASAN (BELAKANG) : 130 CM
BAWAHAN (PANJANG) 110 CM
BAWAHAN (LEBAR) : 65 CM
TAS : 30 CM X 25 CM X 5 CM
PEGANGAN TAS BAHAN PLASTIK
Harga : 202,500
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenadewasa
#dewasamawadah
#mawadahabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
#kaleidohope #natgeo #europe #ramadan #sodelhi #streetphotography #incredibleindia #delhi #delhidiaries #indiagram #indianphotography #india #hippieinhills #natgeoyourshot #rajasthan #yogi #mypixeldiary #lonelyplanetindia #autumn #himachal #indiaclicks #yoga #igersmood #food #musephoto #wanderlust #festival #marvelshots #travel #onehimachal
MUKENA DEWASA SAVINA ABU MUKENA SAVINA BAHAN : SEMI SUTRA VELVET PAKET : TAS + MUKENA (ATASAN BAWAHAN) BERAT : 0,7 KG DETAIL UKURAN (DALAM KEADAAN TIDAK DIPAKAI) ATASAN DEPAN : 125 LEBAR MUKA : 25 CM ATASAN BELAKANG : 130 CM BAWAHAN : LEBAR 65 CM, PANJANG 105 CM TAS : 27 CM X 23 CM X 5 CM Harga : 202,500 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenadewasa #dewasasavina #savinaabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA DEWASA SAVINA ABU
MUKENA SAVINA 
BAHAN : SEMI SUTRA VELVET
PAKET : TAS + MUKENA (ATASAN BAWAHAN)
BERAT : 0,7 KG
DETAIL UKURAN (DALAM KEADAAN TIDAK DIPAKAI)
ATASAN DEPAN : 125
LEBAR MUKA : 25 CM
ATASAN BELAKANG : 130 CM
BAWAHAN :
LEBAR 65 CM, PANJANG 105 CM
TAS : 27 CM X 23 CM X 5 CM
Harga : 202,500
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenadewasa
#dewasasavina
#savinaabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
❤😊 #islam #quran #muslims #masjidilharam #ramadan
❤😊 #islam #quran #muslims #masjidilharam #ramadan
Full video jisko b chayeeh YouTube channel pa ha aur link bio ma ha YouTube channel ka . 👉 🇫o l l o w M e ✔️ .......................................... 👉 🇱 i k e 🇷 e c e n t 🇵 i x s 💖 ....................... 👉 🇼 a i t 🇫o r next pic 🕘 ............................... 👉 ɬųγŋ ơŋ ℘ơʂɬ ŋơɬıʄı¢ąɬıơŋʂ🔛,,...................... 👉Keep supporting me . . 👉Follow me @zubair_ahmed_manhas 🍁 👉Follow me @zubair_ahmed_manhas 🍁 👉Follow me @zubair_ahmed_manhas 🍁 👉Follow me @zubair_ahmed_manhas 🍁 . . #muslim #islam #muslimah #hijab #quran #sunnah #gamis #ramadan #dakwah #love #indonesia #hijrah #dress #islamic #allah #dua #islamicquotes #ramadhan #fashion #prayer #Allah #instagram #fashionhijab #jilbab #ootd #pemudahijrah #ceramah #Islam #hijabi #bhfyp
Full video jisko b chayeeh YouTube channel pa ha aur link bio ma ha YouTube channel ka
.
👉 🇫o l l o w M e ✔️ ..........................................
👉 🇱 i k e 🇷 e c e n t 🇵 i x s 💖 .......................
👉 🇼 a i t 🇫o r next pic 🕘 ...............................
👉 ɬųγŋ ơŋ ℘ơʂɬ ŋơɬıʄı¢ąɬıơŋʂ🔛,,......................
👉Keep supporting me
.
.
👉Follow me @zubair_ahmed_manhas 🍁
👉Follow me @zubair_ahmed_manhas 🍁
👉Follow me @zubair_ahmed_manhas 🍁
👉Follow me @zubair_ahmed_manhas 🍁
.
.
#muslim #islam #muslimah #hijab #quran #sunnah #gamis #ramadan #dakwah #love #indonesia #hijrah #dress #islamic #allah #dua #islamicquotes #ramadhan #fashion #prayer #Allah #instagram #fashionhijab #jilbab #ootd #pemudahijrah #ceramah #Islam #hijabi #bhfyp
MUKENA SUSUN TANJUNG PUTIH ABU BAHAN : SEMI SUTRA PAKET : TAS + MUKENA (ATASAN-BAWAHAN) UKURAN : MASING2 ATASAN-BAWAHAN KURANG LEBIH 110- 115 CM DETAIL : - TERDAPAT MOTIF BUNGA PADA DASAR KAIN - PEGANGAN TAS TERBUAT DARI PLASTIK Harga : 202,500 Pemesanan hanya via admin WA 082244553285 Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami) #mukena #mukenasusun #susuntanjung #tanjungputih #putihabu . . • • 🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
MUKENA SUSUN TANJUNG PUTIH ABU
BAHAN : SEMI SUTRA
PAKET : TAS + MUKENA (ATASAN-BAWAHAN)
UKURAN : MASING2 ATASAN-BAWAHAN KURANG LEBIH 110- 115 CM
DETAIL :
- TERDAPAT MOTIF BUNGA PADA DASAR KAIN
- PEGANGAN TAS TERBUAT DARI PLASTIK 
Harga : 202,500
Pemesanan hanya via admin
WA 082244553285
Rekening BCA, BRI, Mandiri, BNI hanya atas nama Anita Dwi R. (Transfer ke rekening selain nama Anita bukan tanggung jawab kami)
#mukena
#mukenasusun
#susuntanjung
#tanjungputih
#putihabu
.
.
•
•
🇮🇩 🌜 💝 #hijab #hijaboftheday #hotd #toptags #hijabers #hijabfashion #hijabilookbook #fashion #thehijabstyle #eid #eidmubarak #islam #toptags #ramadan #muslim #muslimah #islamic #celebrations #tersenyum #semangat #selca #batam #malam #siang #selamatsiang #toptags #menikmatihidup
#хьехам 🎙@heham95 🎙@asvad1976 @vay_hehamsh ══════════════════════ #heham #xexam #хехам #хьехам #исламские #ислам #иман #ихсан #коран #сунна #суннат #quran #koran #coran #сура #аят #sunna #islam #iman #рамадан #ramadan #намаз #макка #медина#иран #1
#хьехам
🎙@heham95
🎙@asvad1976
@vay_hehamsh
══════════════════════ #heham #xexam #хехам #хьехам #исламские #ислам #иман #ихсан #коран #сунна #суннат #quran #koran #coran #сура #аят #sunna #islam #iman #рамадан #ramadan #намаз #макка #медина#иран #1
Full video jisko b chayeeh YouTube channel pa ha aur link bio ma ha YouTube channel ka . 👉 🇫o l l o w M e ✔️ .......................................... 👉 🇱 i k e 🇷 e c e n t 🇵 i x s 💖 ....................... 👉 🇼 a i t 🇫o r next pic 🕘 ............................... 👉 ɬųγŋ ơŋ ℘ơʂɬ ŋơɬıʄı¢ąɬıơŋʂ🔛,,...................... 👉Keep supporting me . . 👉Follow me @zubair_ahmed_manhas 🍁 👉Follow me @zubair_ahmed_manhas 🍁 👉Follow me @zubair_ahmed_manhas 🍁 👉Follow me @zubair_ahmed_manhas 🍁 . . #muslim #islam #muslimah #hijab #quran #sunnah #gamis #ramadan #dakwah #love #indonesia #hijrah #dress #islamic #allah #dua #islamicquotes #ramadhan #fashion #prayer #Allah #instagram #fashionhijab #jilbab #ootd #pemudahijrah #ceramah #Islam #hijabi #bhfyp
Full video jisko b chayeeh YouTube channel pa ha aur link bio ma ha YouTube channel ka
.
👉 🇫o l l o w M e ✔️ ..........................................
👉 🇱 i k e 🇷 e c e n t 🇵 i x s 💖 .......................
👉 🇼 a i t 🇫o r next pic 🕘 ...............................
👉 ɬųγŋ ơŋ ℘ơʂɬ ŋơɬıʄı¢ąɬıơŋʂ🔛,,......................
👉Keep supporting me
.
.
👉Follow me @zubair_ahmed_manhas 🍁
👉Follow me @zubair_ahmed_manhas 🍁
👉Follow me @zubair_ahmed_manhas 🍁
👉Follow me @zubair_ahmed_manhas 🍁
.
.
#muslim #islam #muslimah #hijab #quran #sunnah #gamis #ramadan #dakwah #love #indonesia #hijrah #dress #islamic #allah #dua #islamicquotes #ramadhan #fashion #prayer #Allah #instagram #fashionhijab #jilbab #ootd #pemudahijrah #ceramah #Islam #hijabi #bhfyp
لما تشبهه على حد 😁😮
لما تشبهه على حد 😁😮
مصدر سعادتي 😁 #الكشري
مصدر سعادتي 😁 
#الكشري
#tum_hi_ho
Ask🍉 الحب الحقيقى😂
Ask🍉
الحب الحقيقى😂
عيد سعيد happy eid
عيد سعيد happy eid
Good morning, can't sleep ، perfect 😂
Good morning, can't sleep ، perfect 😂
😡😤uffff #bared
😡😤uffff 
#bared
Ana w mrmr al3asalia ♡♥♡ @mernahamad
Ana w mrmr al3asalia ♡♥♡ @mernahamad
Live u life enjoy a lone ;)
Live u life 
enjoy a lone ;)
#Nomal
#Sooon #surprise
:)
Always be happy Don't care any one Leave all things bad start a new live #perfect
Always be happy 
Don't care any one 
Leave all things bad 
start a new live 
#perfect
#Normal#free#perfect
#Normal#free#perfect
#Me & #aboutrika the same coat #perfect :) .
#Me & #aboutrika 
the same coat 
#perfect :) .
after cutting my hair new style perfect
after cutting my hair 
new style 
perfect
Me&bandar&ahmed
Me&bandar&ahmed